Konfigurace zařízení automaty, závorové systémy, kamery atd.